Naturen rundt oss er en kilde til inspirasjon, pustepauser og ro. Den gir oss gratis aktiviteter med familien, trening uten medlemsavgift og underholdning uten stikkontakt. Den er også en livsviktig leverandør av økosystemtjenester, som produksjon av oksygen i skogen, drenering av vann under ekstremnedbør og matvarer fra havet.