OM NANNESTAD MDG

Nannestad MDG er Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Nannestad.

23. august, 2015

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Nannestad kommune har mottoet «En grønn kommune i vekst». Miljøpartiet De Grønne Nannestad er det partiet som virkelig lever opp til dette mottoet og samtidig går inn for en bærekraftig vekst. Nannestad skal være en attraktiv bokommune med gode kommunale tjenester og gode rammevilkår for lokalt næringsliv. Vi vil bidra til å skape et godt lokalsamfunn som bygges på det som er særegent med Nannestad, og som er tilrettelagt for at innbyggerne kan ta gode og bærekraftige valg. Nannestad har et unikt landskap med gode muligheter for både matproduksjon og friluftsliv, det må vi ta vare på slik at også barna våre kan få glede av det.

I kommunevalget 2015 skapte vi historie! Da stilte Miljøpartiet De Grønne for første gang til valg i Nannestad. Vi fikk 3,2 % av stemmene, noe som gir oss en representant i kommunestyret!. I 2019 økte vi til 4,2 %, og Kristin Antun fortsetter som vår representant i kommunestyret. Tusen takk for tilliten, dette gir oss mulighet til å være med og sikre at Nannestad kommune vil gå i riktig retning de neste 4 årene.

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å bidra i lokallaget? Ta kontakt med oss!

Ønsker du å melde deg inn i Miljøpartiet De Grønne kan du gjøre det her. Husk å krysse av om du ønsker å være aktiv. Ta gjerne kontakt med oss direkte også, og lik oss på Facebook, så får du regelmessige oppdateringer om hva vi jobber med.

Vedtekter Nannestad MDG vedtatt 2020