KOMMUNESTYREGRUPPA OG VALG 2015

I kommunevalget 2015 skapte vi historie! Da kunne Nannestads innbyggere for første gang stemme på Miljøpartiet De Grønne! Og jammen gjorde de det og.

MDG fikk 3,2% av stemmene i Nannestad, og fikk med det en representant i kommunestyret med god margin. Det ble førstekandidat Kristin Antun. Etter valget deltok vi i forhandlinger med de andre partiene, og valgte å gå inn i et posisjonssamarbeid sammen med Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. I tillegg til kommunestyret leder MDGs Kristin Antun kommunens innstillingsutvalg for klima og miljø.

Nominasjonsmøte ble avholdt 12.3.2015 og følgende liste ble valgt:

1 KRISTIN ANTUN

2 PAAL ERTZAAS

3 Tone Granaas

4 Irmelin Wenzel

5 Javed Rasool

6 Gunnhild Marie Kristiansen

7 Annette K. Axelsen

8 Tom A. Hoff

9 Jostein Hassel

10 Sarah Chabchoub

11 Solveig Maria Magerøy

De to øverste plassene gis stemmetillegg.

Klikk på kandidatene for mer informasjon om dem.

Se også valgprogram for 2015-2019 her.