Fotocredit: Foto: CF-Wesenberg

OM KRISTIN ANTUN

Kristin Antun sitter i kommunestyret i Nannestad og fylkestinget i Akershus for Miljøpartiet De Grønne.

27. mars, 2015

 

 

Litt om meg: Jeg er 35 år gammel, vokst opp på Kløfta og har bodd i Åsgreina siden 2006. Der bor jeg med en mann, to små barn og tre store hunder. Jeg jobber med bosetting av flyktninger i Gjerdrum.

Jeg er opptatt av at samfunnet må dreies i en retning der vår levemåte ikke lenger går på bekostning av andre. Vi må i mye større grad ta vare på livsgrunnlaget vårt, og ta beslutninger basert på hva som er bra for folk, dyr og klode, nå og i framtiden. Vi vil ha et bærekraftig samfunn for alle, med levende bygder og byer, gode barnehager og skoler, gode oppvekstmiljøer, og god omsorg for alle som trenger det. Og det kan vi skape uten å drive rovdrift på ressurser og natur.

Det er klart vi kan endre verden. Det er bare en prioriteringssak. Og i dag er det MDG som i størst grad ivaretar de gode prioriteringene.

Lik gjerne siden min på Facebook, Kristin Antun – Miljøpartiet De Grønne, og meld deg inn i De Grønne i dag!

Etter valget i 2015 sitter jeg i følgende styrer, råd og utvalg:

Nannestad:

 • Kommunestyret
 • Innstillingsutvalg for klima og miljø (leder)
 • Styret i Univann
 • Styringsgruppa for vannområdet for Leira/Nitelva (vara)

Akershus:

 • Fylkestinget
 • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
 • Hovedutvalg for samferdsel
 • Fylkets trafikksikkerhetsutvalg
 • Styringsgruppa for vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
 • Jernbaneforum Øst
 • Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel
 • Skoleutvalget Nannestad VGS
 • Fylkesutvalget (1. vara)
 • Koordineringsutvalget (1. vara)
 • Administrasjonsutvalget (vara)
 • KS Fylkesmøte i Akershus (vara)
 • Klagenemnda (vara)
 • Forum nye Bergensbanen (vara)
 • Skoleutvalget Mailand VGS (vara)