RB | Uambisiøst og feilslått fra Ruter

Nannestad MDG har sammen med Gjerdrum MDG et leserinnlegg på trykk i dagens RB om ruteendringene på Øvre Romerike. Vi ønsker oss et mer offensivt kollektivtilbud som gjør det enklere, billigere og mer praktisk å reise kollektivt enn å kjøre privatbil.

Les innlegget her.

RB 2015.01.15. Uambisiøst og feilslått fra Ruter. Leserinnlegg

UAMBISIØST OG FEILSLÅTT FRA RUTER

For å møte morgendagens utfordringer trenger vi en langt mer offensiv satsning på kollektivtrafikk enn det Ruter viser gjennom sine siste ruteendringer på Øvre Romerike. Nye ruter monner lite når de dukker opp langs veier der folk ikke bor og kommer på sterk bekostning av det allerede eksisterende rutetilbudet.

Da Ruter i desember lanserte sine bussruteendringer på Romerike ble disse mottatt med, i beste fall, blandede følelser i vår regions nordvestre hjørne. Rett nok ble det omsider etablert en slags kollektivforbindelse mot nordøst, til Gardermoen, men vi hadde heller sett at et slikt kollektivtilbud fra Gjerdrum/Eltonåsen hadde gått via Kløfta og Jessheim. Dette hadde gitt et adskillig bredere tilbud enn den direkte ruten gjennom Nannestad, langs en tynt befolket del av fylkesvei 120. Kollektivforbindelsen fra øst til vest på Øvre Romerike er fortsatt for dårlig: Nå som før må man regne en drøy time om man vil reise de syv kilometerne fra Ask til Kløfta, som er nærmeste handelssenter og nærmeste jernbanestasjon for folk fra Gjerdrum. Når Ruter i større grad ønsker å lede de reisende over på tog er det merkelig at ikke Kløfta stasjon skal gjøres tilgjengelig for de kollektivreisende som bor like vest for jernbanelinjen.

Enda mer beklagelig er det at Ruter velger å bygge ned det allerede eksisterende tilbudet. I en region preget av vekst, med et økende behov for at folk reiser kollektivt til arbeid og skole, er det å legge opp til færre avganger feil vei å gå. Når ekspressbussen til Oslo (rute 336) er erstattet med hva som minner om en melkerute, hvor det dessuten er nødvendig med bussbytte, har busspendling for mange langs Åsvegen i Nannestad gått fra å være et naturlig og praktisk valg, til et uaktuelt alternativ. Og har innbyggerne her ærend utenfor Åsgreinas grenser på kveldstid, en lørdag eller søndag finnes det faktisk ikke lenger et busstilbud overhodet.

Ruteomleggingen fra desember i fjor har gitt et betraktelig dårligere kollektivtilbud i Nannestad, og Gjerdrum venter enda på den solide forbindelsen mot jernbane og handelssentre i øst. Miljøpartiet De Grønne ønsker et offensivt kollektivtilbud som gjør det enklere, raskere og billigere å reise kollektivt enn å kjøre privatbil. De positive endringene som har kommet er dessverre for små og havner i skyggen av det totale bildet: Et bilde som tegner mot mer bilkjøring, i en fremtid som er avhengig av det motsatte.

Mads Sander, Gjerdrum MDG

Kristin Antun, Nannestad MDG