Sterkere lokalt næringsliv i Nannestad

Nannestad har et mangfold av næringsvirksomhet, men med for få felles arenaer. Nannestad MDG vil jobbe for å styrke det lokale næringslivet og for at det skal være attraktivt å etablere nye virksomheter i kommunen. Et nyttig tiltak kan være å få etablert et næringssenter der nye og etablerte bedrifter kan få tilbud om kontorplass og mulighet til å et miljø sammen med andre bedrifter i lokalmiljøet. I en slik ramme ligger det meget godt til rette for synergieffekter både faglig og trivselsmessig. I tillegg vil en slik arena kunne tilby nyetablerte å komme inn i et fellesskap og få råd og veiledning av andre som har holdt på en stund. Dessuten vil fellesskapet kunne være et godt utgangspunkt for videre utvikling av eksisterende virksomheter.

Eidsvoll har hatt et næringssenter i drift i flere år og fikk i fjor et senter til, og Gjerdrum har nettopp åpnet sin næringshage. Vi ser ingen grunn til at Nannestad ikke skal kunne få det samme.

Logo Nannestad MDG