Ruteendring gir dårligere kollektivtilbud i Nannestad

Fra 14.12. blir det ruteendring på Øvre Romerike. Hovedintensjonen er bedre samspill mellom buss og tog, for innbyggerne i Nannestad betyr det bedre busstilbud til og fra Gardermoen. Forutsatt at det blir nok avganger og god nok dekning gjennom døgnet er det veldig bra.

Men, og dette kan komme til å være et stort men, hvilke andre konsekvenser får ruteendringene for Nannestad? Busstilbudet sørover for innbyggerne som bor sør for Nannestad sentrum blir helt klart dårligere. Særlig de som bor langs Åsvegen vil merke dette. Rushtidsbuss 336 legges ned. Buss 331 skal gå fra Eltonåsen til Gardermoen i stedet for nåværende trase langs Åsvegen. Buss 848 skal få ekstra avganger og gå langs Åsvegen. Reisende må da uansett bytte buss på Eltonåsen og reise via Veståsen mot Ask, Skedsmokorset, Lillestrøm og Oslo. Dette vil gi lenger og mer klønete reisevei. Nannestad MDG er bekymret for at dette vil føre til at flere reisende velger bil i stedet for buss etter ruteendringene.

Åsgreina og Holter er bygder i vekst, hvor det stadig bygges ut nye boligfelt. Befolkningen i området skal vokse i takt med de nye boligfeltene, og ingen har noe å tjene på at vi alle kjører bil.

linjekart_buss-tog_Ovre-Romerike_700_V2