RB | Vi sier nei til søndagsåpent

RB 7.4.15
RB 7.4.15

I gårsdagens Romerikes Blad skriver Kristin Antun (leder og 1. kandidat for Nannestad MDG og 2. kandidat for Akershus MDG) om verdien av et minimum av ro i hverdagen. Miljøpartiet De Grønne sier klart nei til søndagsåpne butikker. Les mer om det her: Handling for klima, ikke handling på søndag.

 

MILJØPARTIET DE GRØNNE SIER NEI TIL SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Det viktigste premisset for demokratiet er at de folkevalgte etter beste evne skal styre samfunnet slik folket ønsker. Likevel er regjeringen atter igjen i ferd med å trumfe gjennom politikk mot folkeopinionen.

Realiteten er at nesten ingen ønsker søndagsåpne butikker. Arbeidstakerorganisasjonene, NHO, bransjen, de ansatte og folket er mot dette. De økte lønnskostnadene vil være spesielt tunge å bære for lokale små butikker, og dermed gi de store kjedene og handlesentrene enda større konkurransefortrinn.

Vi lever allerede i et samfunn som er ekstremt forbruksorientert. Vi forventer at alt skal være tilgjengelig for oss til enhver tid. Søndagsåpne butikker har ingen annen funksjon enn å dytte oss enda lenger inn i forbruksfella. Både som enkeltmennesker og som samfunn har vi godt av å ha en roligere dag i uka. En dag der vi bruker tid på oss selv og hverandre, ikke på å øke forbruket vårt. I en tid der tidsklemma er et hverdagsfenomen og både voksne og barn helt ned i barnehagealder har stressplager trenger vi mer enn noen sinne tid hvor det ikke skjer så mye. Søndagsstengte butikker og arbeidsplasser er en av få mekanismer som sikrer et minimum av ro i tilværelsen.

Noen yrkesgrupper må jobbe søndag. Det er ikke noe argument for at flere skal det. Ved å si nei til søndagsåpne butikker verner vi arbeidstakere, lokalt næringsliv og viktige verdier som tid med familie og venner. La oss organisere samfunnet vårt rundt det som er viktig for oss, i stedet for å organisere det rundt shopping og varehandel.

Miljøpartiet De Grønne sier klart nei til søndagsåpne butikker, og oppfordrer de andre partiene til å være med på å stoppe regjeringen fra å innføre en lovendring nesten ingen ønsker.

 

Kristin Antun

2. kandidat for Akershus MDG