Fotocredit: Faksimile Romerikes Blad 27.8.2015

RB | Støtter MDGs bærekraftsplan

I vinter foreslo Miljøpartiet De Grønne Nannestad at det burde innføres en årlig bærekraftsrapport med klimaregnskap for Nannestad. Nå ser det ut til at forslaget får flertall i kommunestyret.

28. august, 2015

Tirsdag 25.8. arrangerte Romerikes Blad valgdebatt for alle politiske partier i Nannestad. Der snakket vi blant annet om vårt forslag om at det bør innføres en årlig bærekraftsrapport med klimaregnskap for Nannestad, for å sikre at klimaplanen følges og at kommunens innsats når det gjelder klima er god nok. Det er et veldig viktig steg for å sikre en systematisk og grundig klimaoppfølging. Derfor er det veldig gledelig at forslaget fikk støtte fra Venstre, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet! Det betyr at dette forslaget bør få flertall i det nye kommunestyret, nesten uansett valgresultat. Det er godt nytt, både for oss og viktigst av alt for miljøet!

Les Romerikes Blads artikkel om saken her. Artikkelen sto på trykk 27.8.2015.