RB | Landskap blir borte

Dette historisk viktige landskapet må vernes før det er for seint.

I dag får vi støtte fra Romerikes Blad på lederplass. De syns også ravinene er verdt å ta vare på, og skriver «å ta vare på disse artsrike og varierte naturområdene er et felles anliggende, men først og fremst er det den enkelte kommune som må ta ansvar».

RB 10.4.15
RB 10.4.15