Ny omsorgsplan

Kommunestyremøter er som kjent åpne møter, og Nannestad MDG lar seg ikke stoppe av at vi ikke har noen representanter. Vi møter opp likevel, diskuterer med representantene og overværer behandling av sakene.

I gårsdagens møte var det blant annet en spennende og tidvis opphetet debatt om kommunens omsorgsplan. Nannestad MDG er opptatt av forebyggende arbeid og å sikre god helse gjennom hele livsløpet. Med et sterkt økende antall eldre i kommunen mener vi at omsorgsoppgavene må løses litt annerledes enn i dag. Eldre og pleietrengende bør kunne bo hjemme så lenge som mulig, gitt at de ønsker det selv. Dette kan kommunen legge til rette for blant annet ved å sikre god kvalitet i hjemmebaserte tjenester/hjemmesykepleie, ved å støtte opp under pårørendes innsats og ved å støtte frivilliges innsats med gruppen. Nannestad MDG mener det er viktig at andre pleietrengende grupper, som unge uføre eller pasienter med sykdommer knyttet til rus og psykiatri. Vi vil jobbe for at alle pleietrengende, uansett alder og omsorgsbehovets natur, skal unngå isolasjon og inaktivitet.

Nannestad MDG er glad for det grundige arbeidet som er gjort i forbindelse med omsorgsplanen, og redegjørelsen fra rådmannen i kommunestyremøtet. Omsorgsplanen ble vedtatt og forutsatt at kommunen jobber aktivt med helsefremmende tiltak og sikrer god kvalitet i tilbudet til omsorgstrengende uansett om de bor hjemme, i bofellesskap eller på sykehjem, mener vi den vil være et godt utgangspunkt for omsorgsarbeidet i Nannestad frem mot 2030.

Interessert i omsorgsplanen? Du finner mer info om den og resten av sakene fra kommunestyremøtet her.

Logo Nannestad MDG