EUB | Nannestad trenger et klimaregnskap

Nannestad MDG har kritisert kommunen for dårlig oppfølging av klimaplanen. Her svarer vi på hvordan planen bør følges opp i Eidsvoll Ullensaker Blad. Les innlegget her.

Logo Nannestad MDG

NANNESTAD TRENGER ET KLIMAREGNSKAP

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Nannestad vil ha en årlig bærekraftrapport med klimaregnskap for å sikre en fornuftig oppfølging av kommunens klimaarbeid.

Nannestad kommune ser ut til å leve i den villfarelse at de kan ha et tilfeldig og halvhjerta forhold til klimaproblematikk. De sier i EUB 9.2.15 at de ikke har noen egen rapportering knyttet til klimaplanen og at det er vanskelig å stipulere både effekt og kostnader knyttet til de klimatiltakene de har gjennomført.

Det er ikke offensivt nok. Det er klart det er vanskelig å stipulere effekter og kostnader når det ikke rapporteres, og ingen jobber med å kartlegge det. Løsningen er soleklar.

Nannestad kommune bør gjøre som en del andre kommuner, og følge opp klimaplanen med en årlig bærekraftrapport i forbindelse med budsjettbehandlingen. Den bør omfatte et klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nannestad kommunes arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder. Utgangspunktet må være at Nannestad skal ta sin del av de nasjonale klimakuttene som må til for at både FNs mål og nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at Nannestads klimautslipp totalt sett skal reduseres.

Nannestad kommune gjør nå som en del andre og bruker økonomi som unnskyldning for å ikke følge opp sitt klimaansvar. Da unnlater de å forholde seg til at klimatiltak i aller høyeste grad er økonomi. Mange av tiltakene i klimaplanen er investeringer som vil gi lavere kostnader fremover. Dette gjelder både energisparing og tiltak som også gir bedre folkehelse. Dessuten, hvis vi ikke tar vare på kommunen vår nå, på naturen vår, ressursene våre, hva skal vi da gjøre i framtida? Hvilken rett har vi til å fortsette et løp som går på bekostning av andre, både i mer sårbare deler av verden, men også generasjonene som kommer etter oss? Det er god økonomi å ta vare på kommunen vår.

Nannestad MDG mener en årlig bærekraftrapport med klimaregnskap er det naturlige steget for å sikre at klimaplanen følges opp. Det bør alle politiske partier i Nannestad som går til valg med klima som en av sine saker være enig i.

Kristin Antun

Leder i Nannestad MDG