RB | Nannestad MDG vil gjøre det enklere for folk

Romerikes Blad i dag 23.2.2015.

RB 23.2.15
RB 23.2.15

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL GJØRE DET LETTERE Å REISE KOLLEKTIVT

Nannestad MDG ønsker å legge til rette for at folk skal kunne gå, sykle og reise kollektivt så mye som mulig. Men vi forstår også at bilen er nødvendig for mange.

Som aktiv i Miljøpartiet De Grønne hører man fra tid til annen folk si at «miljøfolk er bare en gjeng bilhatere», eller at «miljøfolk skjønner ikke at det er nødvendig for folk på bygda å kjøre bil».

Det kan vi slå fast at er en sannhet med store modifikasjoner. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for at folk skal kunne gå, sykle og kjøre kollektivt så mye som mulig. Det er miljøsak. Men det er også folkehelse, trafikksikkerhet og trivsel. Vi vil ha et så godt utbygget kollektivtilbud at folk vil ønske å bruke det i stedet for bilen. Vi ønsker at det skal være nok pendlerparkeringer til at folk skal ha mulighet til å kjøre til bussen i stedet for å kjøre bil helt til jobb. Vi ønsker at folk skal ha mulighet til å gå og sykle trygt på kortere distanser i stedet for å ta bilen.

Miljøpartiet De Grønne mener at trafikkveksten som følger av befolkningsveksten må tas kollektivt. Det mener i grunnen flere av de politiske partiene i Norge. Forskjellen er at Miljøpartiet De Grønne faktisk vil ta grepene som er nødvendige for at det skal skje. Det må satses mye mer på kollektivtilbud og på de myke trafikantene enn på biltrafikken, ellers vil utviklingen fortsette å gå i feil retning. Vi kan ikke kutte i busstilbudet slik Ruter har gjort i Nannestad, og nøye oss med de 600 meterne med gangvei som nå ferdigstilles i Åsvegen.

Reduksjon i privatbilismen er bra for miljøet og for dem som lar bilen stå, men like mye er det en fordel for dem som faktisk må ta bil. Dersom alle som har mulighet lar bilen stå, blir det mindre kø på dem som faktisk må ta bil. Det tjener alle på.

Alle kan gjøre sitt for miljøet, men det er først og fremst det offentlige som må sørge for at samfunnet går i riktig retning. Det skal vi ikke gjøre ved å skape problemer for folk på bygda, men ved å legge godt til rette for at også innbyggere på bygda skal ha mulighet til å ta de gode valgene. Det er en forutsetning for at vi skal ha levedyktige lokalsamfunn over hele landet.

Man redder ikke verden ved å gjøre det vanskelig for folk. Man redder verden ved å gjøre det lett.

 

Kristin Antun

Leder i Nannestad MDG