Nannestad MDG stiller liste til valget!

12.3.2015 avholdt Nannestad MDG sitt første nominasjonsmøte, og vi er veldig glade for å fortelle at vi stiller liste i høstens kommunevalg i Nannestad. Nå ser vi frem til en spennende valgkamp og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å gjøre Nannestad grønnere og mer bærekraftig.

Listen er som følger:

1 KRISTIN ANTUN

2 PAAL ERTZAAS

3 Tone Granaas

4 Irmelin Wenzel

5 Javed Rasool

6 Gunnhild Marie Kristiansen

7 Annette K. Axelsen

8 Tom A. Hoff

9 Jostein Hassel

10 Camilla Wethal

11 Sarah Chabchoub

12 Solveig Maria Magerøy

De to øverste plassene gis stemmetillegg.

Logo Nannestad MDG