Nannestad kommune vil deponere masse i verdifull og sårbar ravine

I dag har kommunestyret i Nannestad en viktig sak på agendaen.

Til tross for sterke innsigelser fra fylkesmannens miljøvernavdeling ønsker Nannestad kommune å deponere masse i en vernet ravine. Området det er snakk om er en aktiv ravine som bidrar til at det skapes leveområder for truede og sårbare arter og fylkesmannen bemerker at det er meget uheldig at man velger å starte med å lokalisere et deponi til en av de mest verdifulle ravinene i kommunen. Kommunen prøver å rettferdiggjøre inngrepet med at dette er viktig av hensyn til jordvern, noe som avfeies klart av fylkesmannen som sier at massedeponi ikke er et aktuelt tiltak for å redusere erosjon i området og som tiltak for å sikre/øke brukets produktive jordbruksareal.

Her viser Nannestad kommune igjen at de ikke tar miljøvern på alvor, ikke lenge etter at de var delaktige i å forsøple en annen vernet ravine. Her må partiene i kommunestyret sette ned foten og kreve at Nannestad kommune tar anbefalingene til fylkesmannen til etterretning.

sjeldne og sårbare arter som finnes i Slemdalbekken
sjeldne og sårbare arter som finnes i Slemdalbekken