Nannestad får en egen naturmangfoldsplan!

Nå ferdigbehandles naturmangfoldsplanen! Det blir et kjempegodt verktøy for å bevare viktig natur, i en tid der stadig flere arter utryddes. Utrolig gøy at Nannestad kan være med og gå foran med en sånn naturmangfoldsplan. Nå må vi sikre at tiltakene gjennomføres 💚