RB | Nannestad bør bli Fairtrade-kommune

Vi skal ikke akseptere urettferdighet. I dag gjør vi det klart at Nannestad bør bli Fairtrade-kommune i Romerikes Blad.

Romerikes Blad 12.3.2015
Romerikes Blad 12.3.2015

 

RETTFERDIG HANDEL I NANNESTAD

Små barn lærer tidlig hva som er rettferdig, og enda viktigere hva som er urettferdig. Det er nesten så man skulle tro rettferdighet ligger i oss som et medfødt og menneskelig instinkt. Hvorfor er vi voksne da så lite opptatt av det?

I vårt privilegerte lille hjørne av verden har vi et forbruk de fleste er enige i at har gått over alle støvleskaft. Vi er verdens rikeste folk, men fortsatt er vi mest opptatt av pris. Varene vi kjøper må være så billige som mulig, så vi kan kjøpe enda flere ting. Men lav pris betyr nødvendigvis at de som har laget produktet sitter igjen med lite inntekt og dårlige arbeidsforhold. Dessverre skjer det samme også når vi kjøper de dyre merkevarene. Når vi betaler for varene går det meste av pengene til mellomleddene. Produsentene sitter oftest igjen med en forsvinnende liten andel. Det er urettferdig, og det bør vi ikke leve godt med.

Ved å velge Fairtrade-merkede produkter sikrer vi bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for dem som produserer varene. Dette er altså et viktig verktøy for alle som er opptatt av at vårt forbruk ikke skal gå på bekostning av andre.

Kommunene er Norges største innkjøper. Det betyr at de kommunale innkjøpene virkelig kan gjøre en forskjell. Dessuten burde det være en selvfølge at offentlige myndigheter går foran som et godt eksempel.

En Fairtrade-kommune er en kommune som tar rettferdig handel på alvor. Som syns at det er viktig at kommunen gjør en innsats for å sikre rettferdige vilkår for dem som produserer varene vi bruker. Det er ikke mer komplisert enn at det må brukes en viss mengde Fairtrade-merkede produkter i kommunen og i et antall lokale bedrifter, skoler, kirker e.l. I tillegg må et utvalg Fairtrade-merkede produkter være tilgjengelig for forbrukere i butikkene. Det skal informeres om rettferdig handel i kommunen og skolene oppfordres til å få egen Fairtrade-status.

I Norge har vi i dag 36 Fairtrade-kommuner. Nannestad bør ta sikte på å bli nr 37. Det er nemlig barna som har rett! Vi skal ikke akseptere at noe er urettferdig.

 

Kristin Antun

Leder i Nannestad MDG