Møt våre toppkandidater

Fotocredit: Ståle Sørmo

Nannestad MDG stiller i år liste i kommunevalget for andre gang.

11. juli, 2019

Vi har prioritert tre kvinner på topp: Kristin Antun, Kjersti Mosbakk og Live Grønbekk.

Kristin Antun (39) har vært vår kvinne i kommunestyret fra 2015. Kristin har to barn i barneskolealder, og det var for dem hun gikk inn i politikken i 2014. Hennes drivkraft er troen på at vi kan få til utrolig mye hvis vi vil, bare noen tør gå foran og dra lasset i riktig retning. Hun ser med stor bekymring på at samfunnet nå drives av et hodeløst forbruk som ikke gjør noen lykkeligere. Vi kjøper, bruker og kaster i et tempo jorda vår ikke tåler. I jakten på kortsiktig vekst bygger vi ned myrer, skoger og naturområder, ødelegger leveområdene til dyr og planter rundt oss og gjør oss selv sårbare for ekstremvær og klimaendringer.  Hvis vi skal lykkes i å begrense klimaendringene og tapet av naturmangfold må vi lykkes på alle nivåer, på kort tid. Kristin er klar til å jobbe for at Nannestad kommune skal gjøre sin del, og både motivere til og kreve at innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører skal gjøre sin del. Bare sånn kan vi sikre en god og bærekraftig framtid ikke bare for oss selv, men også for barna våre.

Kristin er også Viken MDGs fjerdekandidat til fylkestingsvalget og har på de 5 årene hun har vært aktiv fått bred erfaring fra Miljøpartiet De Grønne både lokalt, i fylket og sentralt.

Kjersti Mosbakk (52) er fersk i politikken. Hun har aldri hatt ambisjoner om å bli politiker. At hun nå allikevel stiller til valg som vår andrekandidat, er et resultat av en modningsprosess som over tid har ført henne fra å være en miljøbevisst enkeltperson til å kjenne at hun må engasjere seg for å påvirke prosesser utenfor sin egen dørstokk. De aller fleste har innsett at vårt forbruksmønster ikke kan fortsette slik det er nå. Allikevel skjer det lite endring, og det som skjer går for sakte. Kjersti ønsker å medvirke til den endringen som er nødvendig for å redusere klimautslipp og bremse den globale oppvarmingen. Hun har tro på at det er mulig å få det til. Hun har tro på at et lavutslippssamfunn vil være et godt samfunn å leve i både for mennesker og dyr.

Det gode livet handler ikke om å ha masse penger eller annen materiell status. Her i Nannestad har vi fantastiske muligheter for å leve et godt liv som er rikt på så mange andre måter enn rent økonomisk. Men da er det viktig å ta vare på de naturressursene vi har – og det vil Kjersti bidra til.

Live Grønbekk (19) er vår yngste kandidat, og nominert på tredjeplass. Live føler sterk uro for framtida, for livet på jorda, for den arven hun og hennes jevnaldrende er i ferd med å overta den videre forvaltningen av. Live vet at framtidas generasjoner må gjøre det bedre enn dem før oss, dem som styrer nå. Vi må få alle verdens mennesker til å hjelpe til å redde kloden. Vi kan ikke fortsette å leve slik vi har gjort

Dyrevern er Lives hjertesak. Hun mener at ingen arter fortjener å lide på grunn av hva vi mennesker gjør med planeten vår. Kjøttproduksjonen, hvor dyr går rundt i små båser og venter på å dø for at vi mennesker skal få burgere og pølser på grillen, er hun motstander av. Hun er ikke en av dem som mener at vi alle burde bli veganere, men at maten smaker bedre når du med god samvittighet kan spise den.

Live vil verne matjord og ta vare på andre naturområder og arter. Hun er også opptatt av at vi tar vare på de eldre og at det tilrettelegges slik at de kan bo hjemme så lenge de måtte ønske.

Grønnere politikk i Nannestad

MDGs tilstedeværelse har helt klart ført politikken i Nannestad i en grønnere retning. I perioden 2015 til 2019 har vi hatt en løs samarbeidsavtale med posisjonen, som består av Ap, V, Sp, KrF og SV. Nannestad MDG har mesteparten av perioden hatt ledervervet i kommunens klima- og miljøutvalg, et utvalg som ble opprettet etter valget som en del av forhandlingene. Som utvalgsleder inngikk også Kristin Antun i ordførers ledergruppe.

 

Noen av vedtakene vi er stolte av å ha vært med på, er:

– at FNs bærekraftsmål skal være styrende for Nannestad

– vurdering av konsekvensene for klima, miljø og naturmangfold i alle saker som behandles

– årlig klimabudsjett/bærekraftsrapport i forbindelse med budsjettet

– klimaregnskap

– ny energi- og klimaplan

– naturmangfoldsplan

– utredning av krav til grønne tak eller solceller på utbyggingsprosjekter

– klimavennlige kommunale bygninger

– solceller og solfangere på kommunale bygg

– utfasing av oljefyr

– utredning om opprinnelsesgaranti på strøm

– nullutslippskjøretøy i kommunal kjøretøypark

– elbil- og elsykkeldelingsordninger i Teiebyen og Maura

– utredning av utlån av verktøy/toolpool på biblioteket

– konferanse om grønne innkjøp

– seksuell trakassering og rutiner rundt forebygging og håndtering av dette.

– videostreaming av møter

– miljøkrav til kunstgressbaner

– livsgledesertifisering av sykehjemmet

– en anmodning til KLP og kommunens samarbeidende forvaltere om å trekke ut sine investeringer ut av fossil energi, og å øke sine investeringer i fornybar energi

– en anmodning til KLP og kommunens samarbeidende forvaltere om å trekke sine investeringer ut av selskapene som er involvert i Dacota Access Pipeline