Fotocredit: CF-Wesenberg

Kristins blogg | Livet er for kort til ikke å engasjere seg

Romerikes Blad skrev 17.4. om en alarmerende høy gjennomsnittsalder på toppkandidatene til høstens valg på Romerike. Med overvekt av menn over 50 er det vanskelig å unngå tabloide ord som forgubbing. Situasjonen forklares med at det er vanskelig å få folk til å stille opp, og at mange anser politikk for å være uforenlig med familie og jobb. Som småbarnsmor og Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Nannestad og andrekandidat til fylkestinget i Akershus, synes jeg ikke det er en situasjon vi kan slå oss til ro med.

17. april, 2015

Demokratiet forutsetter at de folkevalgte representerer befolkningen, og det er et problem hvis dagens ordning i praksis ekskluderer en stor gruppe mennesker. Selv om vi må kunne forvente at våre folkevalgte klarer å sette seg inn i andres situasjon, og vil prioritere saker som ikke angår dem i dagliglivet, er det vanskelig å komme bort fra et kommunestyre bestående av for like mennesker vil mangle noen perspektiver. Når så mange partier gir tilbakemeldinger om at de ikke får folk til å stille opp, bør det være et signal om at systemet må endres. Kanskje må politikerne kompenseres annerledes enn de gjør i dag. Vi må legge til rette for at deltakelse i politikk skal kunne forenes med et familieliv. Et godt sammensatt kommunestyre som har mulighet til å gjøre en innsats uten å slite seg ut eller ofre all tid med familien vil gi bedre styring og være et gode for samfunnet i sin helhet.

Det er trist når Tonje Brenna i følge RB sier at lange og mange møter ikke passer for kvinner eller unge mennesker. At mennesker prioriterer forskjellig er greit nok, men det er heldigvis lite grunn til å tro at menn skulle ha bedre forutsetninger til å delta på møter enn kvinner. Brenna uttaler at mange synes livet er for kort til å drive politikk. Hun har sikkert rett i at noen synes det. For meg er det helt omvendt. Det gleder meg at Miljøpartiet De Grønne drar gjennomsnittsalderen ned og at vi har like mange kvinner som menn på topp. Kanskje er det ikke tilfeldig at småbarnsforeldrene satser på partiet som har størst fokus på å overlate jorda vår i god stand til fremtidige generasjoner.

Hvis jeg blir valgt inn i kommunestyret i Nannestad eller fylkestinget i Akershus for MDG vil innbyggerne få en engasjert, ny politiker som riktig nok noen ganger kommer til å være sliten slik småbarnsforeldre er. Barna mine kommer innimellom til å oppleve at jeg må gå i møter i stedet for å være hjemme. Samtidig er politikken en perfekt arena for å lære barna mine noe av det aller viktigste jeg ønsker å lære dem: vi har alle mulighet til å endre ting. Livet er for kort til ikke å engasjere seg. Livet er for kort til bare å la ting være som de er. Livet er for kort til ikke å gjøre det jeg kan for å bidra til en bedre og mer rettferdig verden, for mine barn og for alle andre.

Hilsen Kristin

Innlegget ble trykket i Romerikes Blad 21.4.15, du finner det her.

I blogg-innleggene kan dere bli bedre kjent med våre listekandidater. Kristin Antun er Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Nannestad og andrekandidat til fylkestingsvalget i Akershus. Du kan lese mer om henne her.

- Kanskje er det ikke tilfeldig at småbarnsforeldrene satser på partiet som har størst fokus på å overlate jorda vår i god stand til fremtidige generasjoner.