RB | Klimaplan i skuffen

I dag er det Romerikes Blad som skriver om Nannestads oppfølging av egen klimaplan. Kommunen sier de syns planen har blitt godt nok fulgt opp, det tyder på at kommunen har altfor lavt ambisjonsnivå. Klima er så viktig at det må følges opp aktivt, og ikke overlates til tilfeldighetene.

RB 2015.02.26 Klimaplan i skuffen. Større. RB 2015.02.26 Klimaplan i skuffen. Svar fra Storstein