RB | Hvordan sikrer vi oppfølging av klimaplanen?

I dag kommenterer vi Nannestad kommunes oppfølging av egen energi- og klimaplan i Romerikes Blad.

RB 17.3.2015
RB 17.3.2015

HVORDAN SIKRE GOD NOK KLIMAOPPFØLGING?

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Nannestad vil ha en årlig bærekraftrapport med klimaregnskap for å sikre en fornuftig oppfølging av kommunens klimaarbeid.

Nannestad kommune ser ut til å leve i den villfarelse at de kan ha et tilfeldig og halvhjerta forhold til klimaproblematikk. De sier i RB 26.2.15 at de mener klimaplanen har vært tilfredsstillende fulgt opp og at de ikke forstår kritikken. Det finner vi vanskelig å tro.

Artikkelen sier at alle virksomheter følger opp planen, og nevner noen få tiltak som er gjennomført av teknisk virksomhet i kommunen, og det er selvfølgelig vel og bra. Det skulle da også bare mangle at ikke kommunen hadde gjort noen gode valg i løpet av de 5 årene som har gått siden planen ble vedtatt. Likevel har det tatt kommunen over 4 måneder å finne frem til dette svaret, og hvilke tiltak resten av kommunen har igangsatt er det ingen som kan svare på. Dette er ikke en tilfredsstillende oppfølging av en nesten 60 sider lang plan med 3 ganske omfattende handlingsplaner.

Det å overlate kommunens klimaansvar til den enkelte virksomhet, altså virksomheter som i utgangspunktet har andre arbeidsområder enn klima, betyr i praksis at klimatiltakene alltid vil være sekundære.

Nannestad kommune bør gjøre som en del andre kommuner, og følge opp klimaplanen med en årlig bærekraftrapport i forbindelse med budsjettbehandlingen. Den bør omfatte et klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nannestad kommunes arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder. Utgangspunktet må være at Nannestad skal ta sin del av de nasjonale klimakuttene som må til for å nå FNs mål om å begrense klimaendringene.

Nannestad MDG mener en årlig bærekraftrapport med klimaregnskap er det naturlige steget for å sikre at klimaplanen følges opp. Det bør alle politiske partier i Nannestad som går til valg med klima som en av sine saker være enig i.

Kristin Antun

Leder i Nannestad MDG