Hva er et godt liv?

At penger ikke gjør oss lykkelige er de fleste kjent med. Hvorfor ønsker da mange av oss allikevel enda mer penger?

14. januar, 2019

2019 er et valgår. I september skal vi velge hvem som skal styre kommuner og fylkeskommuner kommende fireårsperiode. Hvilke verdier er viktige for deg i den sammenhengen? Vi i Miljøpartiet De Grønne er opptatt av nettopp de verdiene som fremmer hverdagslykke og gir et godt liv. Vi vil at folk skal ha mer tid til venner og familie, at unger skal kunne leke ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi vil ha mulighet til å ferdes i gammel skog, puste inn frisk luft og kjenne gleden over å ta en rast ved et fiskevann. Vi vil bekjempe prestasjonsjag og kjøpepress, og vi vil selvfølgelig kjempe mot klimaendringer.

Hvis du føler deg hjemme hos oss ønsker vi deg velkommen som støttespiller. Du må ikke være aktiv dersom du ikke ønsker det; en tilsynelatende liten ting som å bli medlem vil styrke oss. Stemmer du på oss i valget lover vi å jobbe for deg. Ta gjerne kontakt, du finner oss på nettet og på Facebook.

Les gjerne Kjersti Mosbakks innlegg i Romerikes Blad: Hva er et godt liv?