Årsmøte og nominasjonsmøte 2015

Kjære medlem i Nannestad MDGDet innkalles med dette til årsmøte for Nannestad MDG torsdag 12.3.2015 kl 19.00 på Preståsen skole. Dersom det er grunnlag for å stille liste til kommunevalget vil nominasjonsmøte avholdes i tilknytning til årsmøtet.Årsmøtet er for alle medlemmene i Nannestad, men man må ha betalt årskontingenten for å ha stemmerett. Ifølge vedtektene skal dette være betalt senest fire uker før årsmøtet, altså senest 11.2. Alle medlemmer skal ha mottatt faktura. Medlemmer som ikke har mottatt faktura bes ta kontakt med partiet snarest.

Med denne innkallingen følger det en foreløpig dagsorden. Denne vil kunne bli noe endret når styret får utarbeidet årsmøtepapirer. Dette vil bli sendt ut senest to uker før selve årsmøtet.

Medlemmer av Nannestad MDG har anledning til å foreslå resolusjoner eller andre vedtak. Dette kan for eksempel være forslag til politiske uttalelser fra årsmøtet eller det kan være som forslag til resolusjoner som vi så ønsker å få vedtatt av Landsmøtet. Slike forslag bør i så fall sendes styret senest innen 23.2. for at vi skal rekke å behandle dem.

Foreløpig dagsorden årsmøte:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsberetning 2014
4. Godkjenning av regnskap 2014
5. Godkjenning av handlingsplan 2015
6. Godkjenning av budsjett 2015
7. Valg av styre for 2015
8. Valg av valgkomite 2015
9. Forslag til endrete vedtekter for Nannestad MDG
10. Eventuelle innkomne saker, inkludert resolusjoner.

Møteleder: Eline Stangeland (Sørum MDG)

Nominasjonskomite: Hans Petter Sveen (Eidsvoll/Akershus MDG) og Mads Sander (Gjerdrum MDG).

Med vennlig hilsen
Kristin Antun, leder i Nannestad MDG

Logo Nannestad MDG