Fotocredit:

EUB | Si nei til søndagsåpne butikker – før det er for sent!

Det nærmer seg høringsfrist, og Nannestad MDG oppfordrer i EUB i dag til å sende høringssvar i saken.

30. juni er siste frist for å be Stortinget si nei til søndagsåpne butikker. Har du sagt fra?

 

24. juni, 2015

 

 

 

Les innlegget her.

30. juni er siste frist for å be Stortinget si nei til søndagsåpne butikker. Har du sagt fra?

De folkevalgtes jobb er å styre landet i den retningen befolkningen ønsker. Det er et demokratisk problem dersom stortingsflertallet stadig pusher gjennom mindretallspolitikk, noe som tilsynelatende har skjedd gjentatte ganger i denne regjeringsperioden. Regjeringen og støttepartiene skal i midlertid ha kred for at de i flere slike saker har snudd i siste liten. Blir det nok folkelig motstand forstår også disse politikerne at de er på feil spor. Dermed blir det utrolig viktig å si fra til dem. Rop høyt. Bruk konvensjonelle eller sosiale medier. Gå i tog. Eller svar på høringer.

30. juni er det frist for å sende høringssvar om søndagsåpne butikker. Lovendringen vil gi butikker mulighet til å holde åpent på søndager. Det er satt opp en alternativ løsning også, som vil gi den enkelte kommune mulighet til å avgjøre dette. Det er bekvemt å gjemme seg bak lokaldemokratiet, men de fleste forstår at kommuner med søndagsåpne butikker i nabokommunen vil ha vanskelig for å beholde stengte dører i sine butikker. Kommuner er opptatt av å begrense handelslekkasje, og dermed vil søndagsåpne butikker spre seg som fallende domino-brikker når lovendringen eventuelt trer i kraft.

Undersøkelser viser at folk flest er mot denne lovendringen. Derfor er det utrolig fint at det har kommet rekordmange høringssvar. Samtidig ser vi at den folkelige motstanden må være enorm for at den skal få gjennomslag. Så da blir det avgjørende dette: Du som risikerer å måtte jobbe mer på dagene familien din har fri, eller som eier en liten butikk som vil ha vanskelig for å tåle de økte lønnskostnadene ved å holde åpent en dag til i uka. Du som mener at forbruksfokuset er for stort, og at vi bør organisere samfunnet vårt rundt andre verdier enn shopping og varehandel. Du som mener at denne lovendringen bringer samfunnet vårt i feil retning. Har du sagt fra?

Det nytter lite å være indignert i egen sofa. Til gjengjeld er det utrolig lett å si fra til Stortinget om hva man mener om saken. Det er bare å trykke på knappen «Send høringssvar» og skrive et par linjer om hva du syns. Eventuelt kan man sende et helt vanlig brev til Kulturdepartementet. Så er det bare å krysse fingrene for at Stortinget også i denne saken innser at det ikke er for sent å snu.

Svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-om-endringer-i-helligdagsloven-for-a-tillate-sondagsapne-butikker/id2403951/

Kristin Antun

Førstekandidat Nannestad MDG

Andrekandidat Akershus MDG