Endring i styret

Javed Rasool og Tom Amund Hoff går ut av styret i Nannestad MDG.

18. september, 2015

Javed og Tom går ut av styret etter eget ønske, for å frigjøre tid til andre prosjekter.

Vi takker dem for innsatsen i denne viktige, formative perioden for Miljøpartiet De Grønne i Nannestad, og ikke minst i en travel, men vellykket valgkamp.

Takk skal dere ha, og lykke til 🙂

Hilsen resten av styret i Nannestad MDG