Bevar Jødahlsmåsan

Skriv under på Innbyggerinitiativ for bevaring av torvmyrer for å stanse utslippene i Akershus! https://minsak.no/sak/765

Norge bruker viktige milliarder på tiltak for å redusere CO2-utslipp i utlandet. Samtidig tillates utslipp av karbon som er naturlig bundet her hjemme, for et unyttig formål.

Kommunestyrene i Ullensaker og Nes reagerte ikke da Felleskjøpet ba om å få ødelegge en torvmyr i kommunene. Myra er et naturlig karbonlager, og utslippet tilsvarer 150 000 privatbiler. Inngrepet har allerede skjedd, men to tredeler av lageret kan fortsatt reddes. Mat skal dyrkes i matjord, ikke i torv og kunstgjødsel!

Alle innbyggere i Akershus kan skrive under på initiativet for å kreve at kommunestyret i Nes behandler saken. Gjør det her: https://minsak.no/sak/765

Grafikk Jødahslmåsan