Årsmøte og nominasjonsmøte 21.3. 2019

Hei alle medlemmer i Nannestad MDG og andre interesserte!

Under følger litt viktig informasjon som vi håper alle tar seg tid til å lese. Vi trenger deres hjelp til å stille liste i Nannestad i høstens kommunevalg.

5. mars, 2019

Hjelp oss å stille liste i Nannestad 
Hvis vi skal klare å stille liste, og fortsette arbeidet i kommunestyret, er vi helt avhengige av at folk er villige til å stå på lista. Kandidater som har lyst til å stå høyt og kanskje komme inn i kommunestyret er selvfølgelig supert, men vi trenger også folk som kan stå lenger nede på lista. Det ville være veldig synd om vi ikke klarer å stille liste.

Ta kontakt dersom du har spørsmål, ønsker å snakke med noen om hva det innebærer å stå på lista, eller om du ønsker å bli aktiv i lokallaget på en eller annen måte. Tips også gjerne venner og bekjente som kan tenkes å ville bidra.

Kontakt oss på facebook, messenger, epost nannestad@mdg.no eller telefon 97115997 (Kristin Antun, leder av lokallaget)

Årsmøte og nominasjonsmøte:
Torsdag 21. mars avholder vi årsmøte og nominasjonsmøte i lokallaget. Møtet blir på Nannestad bygdemuseum kl 19. Sakspapirer sendes ut torsdag 7.3.

Forslag til dagsorden årsmøte:
1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av stemmeberettigede
4. Godkjenning av årsmelding med regnskap, se vedlagt
5. Godkjenning av handlingsplan og budsjett, se vedlagt
6. Valg av styre for 2019
7. Valg av valgkomite for 2019
8. Valg av landsmøtedelegat 2019
9. Programprosess
10. Vedtektsendringer
11. Innkomne saker eller resolusjoner

Forslag til dagsorden nominasjonsmøte:
1. Valg av møteleder, referent og 2 listeunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
3. Valg av kandidater til kommunevalget
4. Fullmakt til styret til å gjøre endringer på lista om nødvendig