Årsmøte mandag 18.1.16.

Mandag 18. januar 2016 avholder vi årsmøte i Nannestad MDG.

21. desember, 2015

Møtet vil finne sted på Nannestad bygdemuseum kl 19.00.
Saksliste og årsmøtepapirer vil bli sendt ut senest 4.1.16.
Har du saker du ønsker at årsmøtet skal behandle, ta kontakt så fort som mulig på nannestad@mdg.no.

Benytter også anledningen til å ønske god jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Styret.