Kristin Antun

1. kandidat, forhåndskumulert, Flyktningkonsulent

Jeg er så heldig at jeg står på 1. plass på kommunelista i Nannestad, og på 2. plass på fylkestingslista i Akershus.

Litt om meg: Jeg er 35 år gammel, vokst opp på Kløfta og har bodd i Åsgreina siden 2006. Der bor jeg med en mann, to små barn og tre store hunder. Jeg jobber med bosetting av flyktninger i Gjerdrum.

Jeg er opptatt av at samfunnet må dreies i en retning der vår levemåte ikke lenger går på bekostning av andre. Vi må i mye større grad ta vare på livsgrunnlaget vårt, og ta beslutninger basert på hva som er bra for folk, dyr og klode, nå og i framtiden. Vi vil ha et bærekraftig samfunn for alle, med levende bygder og byer, gode barnehager og skoler, gode oppvekstmiljøer, og god omsorg for alle som trenger det. Og det kan vi skape uten å drive rovdrift på ressurser og natur.

Det er klart vi kan endre verden. Det er bare en prioriteringssak. Og i dag er det MDG som i størst grad ivaretar de gode prioriteringene.

Jeg gleder meg til en spennende valgkamp og til at landets kommunestyrer og fylkesting fra høsten skal inntas av engasjerte, grønne politikere. Lik gjerne siden min på Facebook, Kristin Antun – Miljøpartiet De Grønne, og stem grønt i høstens kommune- og fylkestingsvalg!