Fotocredit:

Valg 2019

I kommunevalget 2015 skapte vi historie! Da kunne Nannestads innbyggere for første gang stemme på Miljøpartiet De Grønne! Og jammen gjorde de det, så Kristin Antun ble Nannestads første Grønne kommunestyrerepresentant. I 2019 stiller vi liste på nytt, og håper å komme inn med en større gruppe denne gang!

3. april, 2019

Nominasjonsmøte ble avholdt 21.3.2019 og følgende liste ble valgt:

1 KRISTIN ANTUN

2 KJERSTI MOSBAKK

3 LIVE GRØNBEKK

4. Egil Rudolf Rasmussen

5 Tone Granaas

6 Ståle Sørmo

7 Thorbjørn Refsum

8 Sarah Chabchoub

9 Gunnhild M. Kristiansen Flaen

De 3 øverste plassene gis stemmetillegg.

Vi jobber nå med nytt valgprogram for perioden 2019-2023. Ta kontakt med oss om du har innspill, for eksempel på epost nannestad@mdg.no, gjerne innen 12.4.

Se også gjerne på fylkesprogrammet til Viken MDG, det finner du her: Viken MDG Program 2019-2023.